Ánh Ngọc

“Tôi từng nghe câu nói khiến tôi khá tâm đắc: “Phụ nữ thích người đàn ông lịch lãm. Người đàn ông lịch lãm thích phụ nữ biết làm đẹp”. Vẫn là tôi nhưng nay tôi đã khác. Cảm ơn bác sĩ Trường đã khiến tôi tự tin xinh đẹp như hôm nay.”